Statika dřevěných konstrukcí a dřevostaveb

Provádíme statické výpočty pro stavební povolení nebo pro výrobní a prováděcí dokumentaci. Statiku celých dřevostaveb, dřevěných hal nebo jen dílčích dřevěných konstrukcí – střešní konstrukce, vazníky, krovy, sloupy, průvlaky, bednění.

Optimalizujeme konstrukční řešení dřevěných konstrukcí a dřevostaveb s ohledem na ekonomiku a jednoduchost provádění. Snažíme se najít takové statické řešení, které respektuje a podpoří architektonický záměr s důrazem na čistotu detailu.

Spolupracujeme s architekty či projektanty již při tvorbě architektonické studie, navrhujeme optimální konstrukční řešení stavby pro zajištění prostorové tuhosti s ohledem na jednoduchost provádění, estetiku a cenu.

Nabízíme také on-line nebo osobní konzultaci při návrhu pro architekty a projektanty (pro stálé klienty zdarma). Pro výrobce dřevostaveb vypracováváme výrobní dokumentaci stěnových panelů.

 

Statické výpočty

Pro stavební povolení nabízíme provedení podrobnějšího statického výpočtu, který určí rozměry hlavních prvků nosné konstrukce, výkresy tvarů jednotlivých prvků a krátkou technickou zprávu. Vše v souladu s novou vyhláškou č. 225/2017 Sb.

Pro provádění stavby nabízíme podrobný statický výpočet s dimenzováním veškerých nosných konstrukcí, návrh všech detailů a montážních styků; tvorbu výrobní dokumentace stěnových panelů dřevostaveb, případně s výpisem všech prvků.

 

Cena a termín

Při určování ceny statických výpočtů vycházíme z odhadované hodinové pracnosti a složitosti zadání.
U jednodušších statických výpočtů lze očekávat ceny řádově 5-10 tis. Kč.

Na každý projekt, statický výpočet či statické posouzení Vám rádi obratem připravíme individuální cenovou nabídku s termínem dokončení.

Pracujeme co nejrychleji, proto termín zpracování u jednodušších statických výpočtů bývá obvykle do 5 pracovních dnů od dodání podkladů, v naléhavých případech i do druhého dne.

 

Více o statice dřevostaveb a dřevěných konstrukcích na našich specializovaných stránkách