PROJEKTY

REALIZACE

STATIKA

hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala

STATIKA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ A DŘEVOSTAVEB


Provádíme statické výpočty pro stavební povolení nebo pro výrobní a prováděcí dokumentaci.

Statiku celých dřevostaveb, dřevěných hal nebo jen dílčích dřevěných konstrukcí - střešní konstrukce, vazníky, krovy, sloupy, průvlaky, bednění.

Optimalizujeme konstrukční řešení dřevěných konstrukcí a dřevostaveb s ohledem na ekonomiku a jednoduchost provádění.

Snažíme se najít takové statické řešení, které respektuje a podpoří architektonický záměr s důrazem na čistotu detailu.

Nabízíme také on-line nebo osobní konzultaci při návrhu pro architekty a projektanty (pro stálé klienty zdarma).

Pro výrobce dřevostaveb vypracováváme výrobní dokumentaci stěnových panelů.


CENA A TERMÍN


Při určování ceny statických výpočtů vycházíme z odhadované hodinové pracnosti a složitosti zadání.
U jednodušších statických výpočtů lze očekávat ceny řádově 3-6 tis.Kč. Ceny za vypracování složitějších statických výpočtů jsou individuální.

Pracujeme co nejrychleji, proto termín zpracování u jednodušších statických výpočtů bývá obvykle do 5ti pracovních dnů od dodání podkladů, v naléhavých případech i do druhého dne.

Na každý projekt, statický výpočet či statické posouzení Vám rádi obratem připravíme individuální cenovou nabídku s termínem předání.

STATICKÉ VÝPOČTY


Spolupracujeme s architekty či projektanty již při tvorbě architektonické studie, navrhujeme optimální konstrukční řešení stavby pro zajištění prostorové tuhosti s ohledem na jednoduchost provádění, estetiku a cenu.


Pro stavební povolení nabízíme provedení podrobnějšího statického výpočtu, který určí rozměry hlavních prvků nosné konstrukce, výkresy tvarů jednotlivých prvků a krátkou technickou zprávu. Vše v souladu s novou vyhláškou č. 62/2013 Sb.


Pro provádění stavby nabízíme podrobný statický výpočet s dimenzováním veškerých nosných konstrukcí, návrh všech detailů a montážních styků; tvorbu výrobní dokumentace stěnových panelů dřevostaveb případně s výpisem všech prvků.

Více o statice dřevostaveb a dřevěných konstrukcí na www.statika-dreva.cz

Dřevostavby Brno nízkoenergetické dřevostavby pasivní dřevostavby pasivní domy dřevostavby nízkoenergetické domy dřevostavby cena dřevostavba svépomocí hrubá stavba statika dřevěných konstrukcí realizace dřevostaveb projekty dřevostaveb konstrukce dřevostavby dřevostavba cena projekt rodinného domu montované stavby design a architektonická studie Ing. Jitka Musilová Ing. Roman Musil Nová zelená úsporám studie projekt stavební povolení výběr pozemku pro stavbu energeticky úsporné ekologické dřevostavby rychlá výstavba moderní dřevostavby rekonstrukce půdní vestavby přístavby technologie two by four dům na míru projekt stavby zdarma individuální návrh stavby dřevostavba na klíč technologie two by four